Thursday, November 18, 2010

Qurban

Qorban

Dari segi bahasa, korban bermaksud sesuatu yang dikorbankan kerana Allah subhanahu wata‘ala.  Dari sudut syara‘, korban bermaksud menyembelih binatang yang tertentu pada masa-masa yang tertentu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wata‘ala.

Pensyari'atan Dan Hikmahnya

Korban telah disyari‘atkan pada tahun kedua hijrah sama seperti ibadah zakat dan sembahyang Hari Raya.
Firman Allah subhanahu wata‘ala:
Maksudnya:
“Maka kerjakanlah sembahyang kerana Tuhanmu dan sembelihlah korban (sebagai tanda syukur)”
(Surah Al-Kauthar 108:2)
Hikmah disyari‘atkan korban ialah sebagai tanda bersyukur kepada Allah subhanahu wata‘ala di atas segala nikmatNya yang berbagai dan juga di atas kekalnya manusia dari tahun ke tahun.
Ia juga bertujuan menjadi kifarah bagi pelakunya, sama ada disebabkan kesilapan-kesilapan yang telah dilakukan ataupun dengan sebab kecuaiannya dalam menunaikan kewajipan di samping memberikan kelegaan kepada keluarga orang yang berkorban dan juga mereka yang lain.
Korban tidak memadai dengan menghulurkan nilai harganya, berbeza dengan ibadah zakat fitrah yang bermaksud memenuhi keperluan golongan fakir, Imam Ahmad dikatakan menyebut amalan menyembelih korban adalah lebih afdhal daripada bersedekah dengan nilai harganya.

Hukum Melakukan Korban

Hukum melakukan korban ialah sunnah mu’akkadah bagi sesiapa yang mampu melakukannya.

Sabda Nabi Muhammad sallallahu ‘alayhi wasallam yang bermaksud:
 “Aku diperintahkan agar menyembelih qurban dan ia sunat bagi kamu”
(Riwayat Tirmizi)

Pembahagian Ibadah Korban

Terdapat dua jenis Korban iaitu korban wajib dan korban sunat.
 1. Korban Wajib
 2. Korban Nazar.
Contohnya apabila seseorang menyebut, “Kerana Allah wajib ke atasku berqurban seekor kambing atau seekor unta ini” ataupun dengan menyebut, “Aku jadikan kambing ini sebagai korban”
Sama sahaja hukumnya dalam hal sama ada yang menyebutnya itu seorang yang kaya ataupun seorang fakir. Binatang yang dibelikan untuk tujuan korban oleh seorang fakir. Apabila seorang fakir membeli seekor kambing dengan niat untuk dikorbankan, maka ia menjadi wajib. Ini kerana membeli dengan tujuan berkorban oleh seseorang yang tidak wajib melakukannya dikira wajib kerana perbuatan ini dikira sebagai satu nazar.

Korban Sunat
Korban sunat ialah korban yang dilakukan oleh seseorang yang berkemampuan melakukannya sama ada miskin ataupun yang bermusafir, yang tidak berniat nazar atau membeli dengan tujuan korban.

Syarat-Syarat Korban


Syarat korban dapat dibahagikan kepada 3 bahagian iaitu:
  1. Syarat Wajib/Sunat Korban.
  2. Syarat Sah Korban.
  3. Syarat Mereka Yang Dituntut Berkorban.
Syarat Wajib/Sunat Korban

 1. Untuk dijadikan ibadah korban wajib ataupun sunat adalah disyaratkan dia mampu melaksanakannya.
 2. Orang yang dianggap mampu ialah mereka yang mempunyai harga untuk binatang korban yang lebih daripada keperluannya dan keperluan mereka yang di bawah tanggungannya untuk hari raya dan hari–hari tasyrik kerana inilah tempoh masa bagi melakukan korban tersebut.
 3. Kedudukannya sama seperti dalam masalah zakat fitrah, mereka mensyaratkan ia hendaklah merupakan yang lebih daripada keperluan seseorang juga keperluan mereka yang di bawah tanggungannya pada hari raya puasa dan juga malamnya sahaja.

Syarat Sah Korban
 1. Hendaklah binatang yang diqurbankan itu tidak mempunyai sebarang kecacatan yang menyebabkan kekurangan kuantiti dagingnya ataupun menyebabkan kemudharatan terhadap kesihatan. Contohnya cacat yang teruk pada salah satu matanya, berpenyakit yang teruk, tempang atau kurus yang melampau.
 2. Hendaklah korban itu dalam masa yang tertentu iaitu selepas sembahyang Hari Raya Haji pada 10 Zulhijjah hingga sebelum terbenam matahari pada akhir Hari Tasyrik iaitu pada 13 Zulhijjah.
 3. Hendaklah disembelih oleh orang Islam.
 4. Orang yang berkongsi mengorbankan unta atau lembu tidak lebih dari tujuh orang di mana masing–masing menyumbang 1/7 bahagian.
Syarat Mereka Yang Dituntut Berkorban
  1. Islam.
  2. Merdeka.
  3. Aqil Baligh.
  4. Bermukim atau Musafir.
  5. Berkemampuan.
 Waktu Pelaksanaan Ibadah Korban

Waktu bagi menyembelih korban bermula setelah selesai sembahyang Hari Raya dan bacaan khutbahnya iaitu setelah naik matahari sekadar segalah. Masanya berterusan siang dan malam sehingga Hari Tasyrik yang akhir iaitu sebelum terbenam matahari pada hari tersebut. Ini berdasarkan hadis Nabi yang diriwayat oleh Al-Barra’ bin ‘Azib :
“Perkara pertama yang kita mulakan pada hari ini ialah bersembahyang, kemudian kita balik dan melakukan penyembelihan korban. Sesiapa yang melakukan demikian maka dia telah menepati sunnah kami. Sesiapa yang menyembelih sebelum itu, maka ia merupakan daging yang disediakan untuk ahli keluarganya. Ia tidak dikira sebagai ibadah khas (korban) ini sedikit pun.”

Binatang Korban

Perbincangan tentang binatang korban ini meliputi empat perkara :
 1. Jenis binatang yang diqurban.
 2. Umur binatang korban.
 3. Kadar binatang yang disembelih.
 4. Sifat–sifat binatang korban.
 1. Jenis Binatang Yang Dikorban
 2. Para ulama’ sependapat bahawa ibadah korban tidak sah kecuali dengan menggunakan binatang an‘am, iaitu binatang jinak yang berkaki empat seperti unta, lembu dan kerbau, kambing biri–biri dan semua yang termasuk dalam jenisnya, sama ada jantan atau betina. Oleh itu, tidak sah berkorban dengan menggunakan binatang yang lain daripada binatang an‘am ini seperti kerbau liar dan kijang. Firman Allah subhanahu wata‘ala:
  Maksudnya: Kami syari‘atkan ibadah menyembelih korban (atau lain-lainnya) supaya mereka menyebut nama Allah sebagai bersyukur akan pengurniaanNya kepada mereka: binatang-binatang ternak yang disembelih itu.”
  (Surah Al-Hajj 22:34)
  Tidak terdapat sebarang dalil sama ada yang dinaqalkan daripada Rasulullah sallallahu ‘alayhi wasallam atau sahabat yang menunjukkan mereka berkorban dengan binatang selain daripada binatang-binatang ternakan (an‘am) ini. Oleh kerana korban merupakan satu ibadah yang dikaitkan dengan binatang, maka ia hanya ditentukan kepada binatang an‘am sahaja sama seperti ibadah zakat. Adapun binatang yang lebih afdhal dikorban ialah unta diikuti dengan lembu kemudian biri-biri atau kibasy kemudian kambing. Ini memandangkan kuantiti dagingnya yang lebih banyak bagi maksud pengagihan yang lebih meluas untuk fakir miskin. Nabi sallallahu ‘alayhi wasallam juga telah bersabda yang bermaksud:   “Sesiapa yang mandi pada hari Jumaat dengan mandi junub, kemudian dia pergi (ke Jumaat) maka dia seolah-olah telah berkorban seekor unta. Sesiapa yang pergi pada saat kedua maka dia seolah-olahnya berkorban dengan seekor lembu. Sesiapa yang pergi pada saat ketiga maka dia seolah-olah berkorban dengan seekor kibasy yang bertanduk.”
 3. Umur Binatang Korban
 4. Umur binatang yang hendak dikorbankan berbeza-beza mengikut jenis binatang iaitu:
  1. Unta disyaratkan telah berumur lima tahun dan masuk ke umur enam tahun.
  2. Kambing dan lembu disyaratkan telah berumur dua tahun dan masuk ke umur tiga tahun.
  3. Kibasy disyaratkan telah memasuki umur dua tahun.
  4. Bagi anak unta, lembu, kambing dan kibasy yang telah berumur dua tahun lebih (yang telah bersalin gigi) harus dijadikan korban.
 5. Kadar Binatang Yang Disembelih
 6. Para fuqaha’ bersepakat mengatakan bahawa seekor kambing atau kibasy hanya mencukupi sebagai korban untuk seorang sahaja. Seekor unta atau lembu pula mencukupi untuk menjadi korban bagi tujuh orang. Ini berdasarkan hadith Jabir: “Kami berkorban bersama Rasulullah sallallahu ‘alayhi wasallam semasa di Hudaybiyah dengan seekor unta atau seekor lembu untuk tujuh orang.” Dalam riwayat Muslim pula menyebut : “Kami keluar bersama Rasulullah sallallahu ‘alayhi wasallam dan kami berniat Haji. Maka Rasulullah sallallahu ‘alayhi wasallam telah memerintahkan kami supaya berkongsi mengorbankan seekor unta atau seekor lembu. Setiap tujuh orang berkongsi seekor unta.”
 7. Sifat–Sifat Binatang Korban
 8. Sifat–sifat binatang korban sama ada betina atau jantan yang digariskan oleh syara‘ adalah seperti berikut:
  1. Terang penglihatannya iaitu tidak buta.
  2. Tidak cacat seperti kudung kaki, putus ekornya, terpotong hidungnya atau sebagainya.
  3. Gemuk, tidak harus pada binatang yang terlalu kurus.
  4. Ciri-ciri yang afdhal terdapat pada binatang korban itu:
  5. Gemuk pada keseluruhan anggotanya.
  6. Bertanduk.
  7. Putih warna bulunya (pada kibasy).
  8. Jantan.

Sifat yang makruh pada binatang korban:

 1. Rabit telinganya.
 2. Terpotong sedikit bahagian belakang atau depan telinganya.
 3. Tidak mempunyai tanduk sejak asalnya.
 4. Patah tanduk sebelah atau keduanya atau pecah bahagian tanduknya.
 5. Tanggal sebahagian giginya disebabkan tua atau jatuh.
 6. Kabur penglihatannya.

Perkara Sunat Ketika Berkorban

 1. Sunat menambat binatang yang hendak diqurbankan itu beberapa hari sebelum disembelih.
 2. Digantung tanda pada binatang yang hendak dikorbankan.
 3. Dibawa dengan baik dan ihsan ketika ke tempat penyembelihan.
 4. Disunatkan juga orang yang berkorban menyembelihnya.
 5. Sunat dihadapkan ke arah qiblat ketika menyembelih korban.
 6. Sunat memilih binatang yang paling gemuk, terelok dan terbesar untuk dijadikan korban.
 7. Sunat digunakan alat yang paling tajam dan diperbuat daripada besi.
 8. Setelah selesai disembelih maka sunat ditunggu sehingga binatang yang disembelih itu sejuk dan semua anggota tidak bergerak lagi.
 9. Sunat bagi mereka yang mahu melakukan korban tidak bercukur dan tidak memotong kukunya setelah tiba bulan Zulhijjah sehingga telah selesai berkorban.
  1. Binatang korban sunat dibaringkan di atas rusuk kiri sebelum dilakukan penyembelihan.
  2. Sunat ketika sembelihan korban dilakukan adalah seperti berikut:
  3. Membaca basmalah.
  4. Bersalawat ke atas Nabi Muhammad.
  5. Binatang diarahkan ke arah qiblat.
  6. Bertakbir sebelum atau selepas membaca basmalah.
  7. Berdoa.
 10. Orang yang berkorban hendaklah membaca doa seperti berikut :
 11. “Ya Allah, ini adalah nikmat yang datang dariMu dan dengannya aku mohon untuk dapat mendampingiMu.”
 12. Sunat wakil yang melakukan sembelihan menyebutkan orang yang mewakilkannya seperti:
 13. “Dengan nama Allah dan Engkau Yang Maha Besar, ini daripadaMu dan untukMu.Terimalah Ya Allah daripada si pulan, si pulan.....”

Perkara Makruh Ketika Berkorban

 1. Berlaku kasar kepada binatang yang hendak dikorbankan seperti mengheret atau memukul semasa membawa ke tempat sembelihan atau seumpamanya.
 2. Memerah susu atau menggunting bulu atau mengambil sebarang faedah dari binatang yang hendak dijadikan korban.
 3. Tidak menghadapkan ke arah qiblat semasa sembelihan dilakukan
 4. Bercukur atau memotong kuku setelah tiba bulan Zulhijjah hingga penyembelihan korban selesai dijalankan.
 5. Binatang yang telah dibeli untuk tujuan korban adalah makruh dijual kerana ia telah ditentukan untuk korban.

Hukum Daging Korban

 1. Korban yang wajib iaitu yang dinazarkan ataupun yang ditentukan sama ada dengan menyebut, “Ini adalah korban”, maka orang yang berkorban tidak boleh memakannya. Dia wajib menyedekahkan semuanya sekali.
 2. Anak kepada binatang korban yang ditentukan juga, perlu disembelih seperti ibunya, tetapi bezanya ia boleh dimakan kesemuanya oleh tuan yang mengorbankannya kerana disamakan dengan hukum susu, kerana tuannya harus meminum susu binatang korban yang selebih daripada anaknya walaupun perbuatan itu makruh.
 3. Bagi korban sunat, maka tuannya sunat memakannya, iaitu yang afdhalnya dia hendaklah memakannya beberapa suap sebagai mengambil berkat.Ini bersesuaian  dengan firman Allah subhanahu wata‘ala:

  Maksudnya:
  Dengan yang demikian makanlah kamu dari (daging) binatang-binatang qurban itu dan berilah makan kepada orang yang susah, yang fakir miskin.
  (Surah Al-Hajj, 22:28)
 4. Hadith yang diriwayatkan oleh Al-Bayhaqi pula ada menyebut bahawa Rasulullah sallallahu ‘alayhi wasallam telah memakan sebahagian daripada hati binatang korbannya. Hukum memakan daging korban pula tidak wajib, ini berdasarkan firman Allah subhanahu wata‘ala

Maksudnya:
Dan Kami jadikan unta (yang dihadiahkan kepada fakir miskin Makkah itu) sebahagian dari syi‘ar agama Allah untuk kamu, pada menyembelih unta yang tersebut ada kebaikan bagi kamu.
(Surah Al-Hajj, 22:36)
Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahawa ia dijadikan untuk kita. Setiap perkara yang dijadikan untuk manusia, maka dia diberi pilihan sama ada mahu memakannya atau tidak.
 1. Orang yang berkorban juga boleh menjamu kepada kalangan yang kaya, tetapi tidak boleh diberi milik kepada mereka. Yang boleh cuma dihantar kepada mereka sebagai hadiah yang mana mereka tidak akan menjualnya atau sebagainya
  .
 2. Mengikut pendapat dalam qawl jadid, orang yang berkorban boleh memakan sebahagian daripada korbannya. Mengikut qawl qadim pula harus memakan sebanyak separuh, manakala bakinya hendaklah disedekahkan.
 3. Sebahagian ulama’ berpendapat daging korban dibahagikan kepada tiga bahagian iaitu 1/3 daging disedekahkan dalam keadaan mentah, 1/3 daging dimasak dan dibuat jamuan dan 1/3 daging dimakan oleh orang yang berkorban.
 4. Pendapat yang asahpula, adalah wajib bersedekah dengan sebahagian daripada daging korban walaupun sedikit kepada orang Islam yang fakir walaupun seorang. Walaubagaimanapun, yang lebih afdhal hendaklah disedekahkan kesemuanya kecuali memakannya beberapa suap untuk mengambil keberkatan seperti yang telah dijelaskan.
 5. Bagi korban sunat pula, orang yang berqurban boleh sama ada bersedekah dengan kulit binatang tersebut atau menggunakan sendiri, seperti mana dia harus mengambil faedah daripada binatang itu semasa hidupnya. Tetapi bersedekah adalah lebih afdhal. Bagi korban yang wajib  pula, kulit binatang itu wajib disedekahkan.
 6. Korban juga tidak harus dibawa keluar dari negeri asalnya sebagaimana yang ditetapkan dalam masalah membawa keluar zakat.

Sumber : www.al-azim.com

Friday, November 5, 2010

happy deepavali

Happy deepavali to all my indians friends, please  dont drink and drive, smoke n fly.....happy holiday......

Nasib bahasa Melayu di bumi Melayu by Ridhuan Tee


Nasib bahasa Melayu di bumi MelayuSaya amat musykil kenapa kita perlu menyambut bulan bahasa kebangsaan peringkat kebangsaan, satu bahasa yang sedia termaktub dalam perlembagaan sebagai bahasa kebangsaan yang mesti dikuasai oleh setiap rakyat Malaysia tanpa berkecuali. Kenapa perlu kita mengadakan program sebegini setelah 53 tahun merdeka? Tidakkah tanggungjawab asas ini mesti difahami dan perlu dipikul oleh setiap rakyat Malaysia? Kenapa baru hari ini kita mahu kuatkuasakan iklan dan papan tanda dalam bahasa Melayu? Tidakkah kita merasa jelek selama ini melihat papan-papan tanda menggunakan bahasa yang pelik-pelik? Sebenarnya, kita tidak sensitif dengan identiti atau jati diri kita sendiri. Kita rasa lebih berlagak kerana dapat memahami bahasa (budaya) orang lain daripada bahasa (budaya) bangsa sendiri.

Sejak dahulu lagi isu ini telah dibangkitkan oleh pejuang-pejuang bahasa, tetapi ia tidak diendahkan, baharu sekarang kita mahu mengambil berat. Apakah sudah terlambat? Yang selalu kedengaran adalah kelantangan Dong Zong, Jiao Zong dan Dong Jiao Zong dalam mempertahankan bermatian-matian akan bahasa ibunda mereka. Kita baru mula insaf setelah nasi menjadi bubur. Orang lain bukan sahaja sudah insaf lama, tetapi mereka langsung tidak pernah mengenal erti putus asa. Namun, saya tetap bersangka baik, daripada tiada langsung, lebih baik ada.

Kadangkala saya tidak menyalah bangsa lain, kerana tidak dapat menguasai bahasa Melayu. Kita sahaja yang tidak mahu menggunakan peruntukan dan kuasa yang ada untuk mendaulatkan bahasa kebangsaan ini. Saya tidak pasti sejauhmanakah kita mengimplementasikan syarat wajib lulus dalam bahasa Melayu mendapatkan kerja di sektor swasta? Apa yang saya tahu, langsung tidak ada pengawalan. Sama ada mereka lulus atau gagal bahasa Melayu, atau mungkin langsung tidak tahu berbahasa Melayu, sudah tidak menjadi ukuran. Yang penting adalah Malaysia boleh! Kenapakah kepentingan masa depan ini tidak dilihat secara serius?

Sebelum inipun, Sultan Johor, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar telah membangkitkan dan membidas sikap segelintir pihak yang ghairah memperjuangkan kaum sendiri dan mempertikaikan hak keistimewaan orang Melayu yang termaktub di dalam perlembagaan. Baginda menyifatkan golongan tersebut sebagai cetek akal dan hanya bercakap mengikut selera sendiri tanpa meneliti sejarah pembentukan Perlembagaan Persekutuan. Kebimbangan tentang nasib dan masa depan orang Melayu akibat berpecah-belah di negara ini pernah diutarakan oleh raja-raja Melayu yang lain seperti Sultan Perak, Sultan Azlan Shah; Raja Muda Perak, Raja Dr. Nazrin Shah dan Sultan Selangor, Sultan Sharifuddin Idris Shah dalam ucapan-ucapan baginda.

Sehingga ke hari ini, saya amat tertanya-tanya, apa yang menjadi masalah kepada kita untuk menguatkuasakan bahasa Melayu sebagai bahasa negara? Negaranya berasal dari Tanah Melayu, Raja-rajanya adalah Melayu, mempunyai kuasa ke atas Islam dan Melayu, Tanah rezab Melayu, majoriti rakyatnya orang Melayu, dan banyak lagi yang berkaitan dengan Melayu yang sudah sedia termaktub dalam perlembagaan. Sudah terang lagi bersuluh. Persoalannya, kenapa semua ini seolah-olah ianya boleh ‘terlepas’ ataupun sudahpun ‘terlepas’. Sepanjang pengamatan saya, negara-negara lain di dunia ini, tidak ada masalah langsung untuk memperkasakan perkara-perkara asas berkaitan dengan pembinaan masa depan dalam sebuah negara bangsa, kerana mereka tahu perlembagaan asas kepada hidup mati sesebuah negara? Rosak perlembagaan, rosaklah negara dan rakyatnya.

Perlu diingat, jika kitab suci itu adalah pegangan hidup beragama, maka perlembagaan adalah asas pegangan hidup bernegara. Dalam konteks yang lebih kecil, perlembagaan adalah asas kepada penubuhan sesebuah persatuan atau organisasi. Tanpa perlembagaan, persatuan atau organisasi tidak boleh ditubuh secara sah. Jika kita tidak setuju dengan perlembagaan tersebut, kita mesti kita mengambil jalan untuk keluar daripada pertubuhan tersebut. Begitulah dalam konteks bernegara, jika perlembagaan tidak dipatuhi, kita mesti mengambil jalan untuk keluar. Carilah tempat-tempat yang mana perlembagaannya dapat memenuhi selera dan nafsu kita.

Ini asas-asas bernegara dan berpersatuan yang mesti difahami. Saya berasa amat pelik kenapa ada segelintir daripada kita tidak langsung mengendahkan arahan kerajaan supaya kurikulum sekolah jenis kebangsaan dan sijil sekolah jenis persendirian dirombak mengikut kurikulum atau silibus kenegaraan, agar penguasaan bahasa Melayu menjadi lebih mantap. Namun, sudahlah arahan tersebut tidak diikuti, mereka lebih sibuk dan takut jika kurikulum dan silibus tersebut tidak diikhtraf oleh negara lain yang menjadi kiblat mereka selama ini?

Semua ini berlaku disebabkan oleh kita terlalu banyak berpolitik daripada memikirkan agenda membina negara berasaskan identiti nasional. Kita terlalu takut kalah pilihan raya, kita terlalu takut hilang kuasa. Tidak pernah berlaku dalam dunia lain, satu bahasa yang menjadi bahasa negara tetapi merempat di bumi sendiri.

Kebiasaannya, kempen bulan bahasa tidak dilakukan ke atas bahasa kebangsaan kerana rakyat Malaysia wajib menguasai bahasa ini sama ada suka atau tidak. Kempen bahasa kebangsaan sepatutnya giat dijalankan sekolah jenis kebangsaan Cina dan Tamil atau di tempat-tempat bahasa Melayu tidak didaulatkan. Begitu juga dengan kempen ke atas bahasa-bahasa sampingan yang lain bagi menyemarakkan penguasaan bahasa-bahasa sampingan tersebut, seperti bahasa Inggeris.

Lihat sahaja negeri China, Jepun, Perancis, Amerika, Australia, Thailand, Vietnam dan sebagainya, bahasa mereka begitu mendominasi negara tanpa berkecuali. Kenapa negara kita tidak bersifat sedemikian? Baru-baru ini saya dikunjungi oleh seorang guru senior India yang mengajar bahasa Inggeris, di Kuala Lumpur, menggelarkan dirinya cikgu Siva Malaysia. Beliau amat terkenal di sekolahnya disebabkan cara hidup beliau yang amat berjiwa Malaysia berakarkan semangat kebangsaan kenegaraan yang begitu kuat. Bahasa Melayunya amat fasih mengalah orang Melayu sendiri. Saya fikir cara dan akhlak beliau seperti orang Islam, walaupun hakikatnya beliau masih belum Islam.

Beliau melahirkan kebimbangannya mengenai politik Malaysia yang amat bersifat perkauman. Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan tidak didaulatkan, apatah lagi dikuasai. Selaku seorang Kristian yang selalu ke gereja, katanya, sesetengah gereja turut bersifat perkauman. Menyindir dan mengutuk bangsa dan agama lain adalah perkara biasa.

Isu video klip mengenai ceramah seorang Cina Muslim, mengenai agama Buddha dengan ‘King Kong’, sengaja diperbesar-besarkan oleh laman web Malaysian Insider, begitu jelas berniat hajat. Memang tidak nafikan pandangan tersebut tidak wajar. Apa kata kita jika orang bukan Islam turut melakukan perkara yang sama. Namun, laman web tersebut sengaja menjadi isu ini, untuk membalas dendam atas tindakan memperbesar-besarkan isu paderi Kristian menghina Islam di dalam gereja. Isu paderi gereja menghina Islam, bukan isu baru. Saya minta kita biasakan pergi sama buat siasatan di tempat-tempat lain seperti gereja, apakah mereka tidak mengutuk agama dan bangsa lain?

Apapun, Cikgu Siva amat bersyukur dan amat berterima kasih kepada kerajaan Malaysia kerana dapat menjaga negeri bertuah ini dengan aman damai. Dengan adanya pasukan keselamatan seperti polis dan tentera yang bertungkus lumus menjaga keselamatan negara, orang bukan Islam berasa aman untuk menunaikan ibadat di rumah ibadat masing-masing.

Beliau turut memuji ceramah-ceramah oleh para agamawan Islam yang memberi ceramah dan kuliah-kuliah, yang mana mereka jarang mengutuk atau menghentam orang bukan Islam. Yang selalu diajar adalah untuk bagaimana caranya untuk menyeru bukan Islam supaya kembali memeluk Islam. Pendekatan yang kasar sedemikian, amat jarang sekali diajar di rumah Allah itu, kecuali beberapa kes terpencil.

Beliau amat menghargai toleransi umat Islam. Katanya lagi, kes pembunuhan Datuk Sosilawati adalah satu contoh jelas toleransi tersebut. Umat Islam dapat menerimanya secara terbuka tanpa menyalahkan mana-mana kaum. Pihak keselamatan pula, awal-awal telah membuat kenyataan bahawa ia tidak ada kaitan dengan isu perkauman. Begitulah seterusnya dengan kenyataan demi kenyataan dikeluarkan supaya kita bertenang dan bertenang. Umat Islam menerima ketentuan takdir ini, tanpa rasa permusuhan dan benci terhadap orang India.

Bayangkan, andai kata peristiwa ini berlaku sebaliknya, menimpa orang bukan Melayu, yang melakukannya adalah orang Melayu. Apakah bukan Melayu akan menerimanya sebagaimana penerimaan orang Melayu? Apakah berita seperti ini tidak akan disensasikan dalam akhbar-akhbar mereka atau internet? Begitulah toleransi yang amat saya puji, bila kena pada orang Melayu (Islam), atas dasar toleransi, orang Melayu tidak banyak bicara. Namun, bila kena pada orang lain, bagaimana kesudahannya? Selama kes ini disiasat pun, ada suara-suara sumbang yang menyalahkan kerajaan dan pihak polis. Persoalannya, kenapa kita tidak menghormati toleransi seperti ini? Apakah lagi jenis toleransi yang kita harapkan lagi?

Apakah tidak ada langsung kredit patut diberikan kepada kedudukan orang Melayu dan bahasa Melayu? Hari ini, tidak ada cara berlembut lagi untuk menguatkuasakan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, melainkan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan mesti dikuatkuasakan mengikut peruntukan yang terdapat dalam undang-undang seperti yang termaktub dalam perlembagaan.

Teringat saya cerita rakan-rakan yang tinggal di Selatan Thailand suatu ketika dahulu. Mereka akan didenda jika bercakap selain daripada bahasa Siam, bergantung kepada berapa patah perkataan asing digunakan. Satu patah asing digunakan akan didenda 20 sen. Begitu kuatnya orang Siam untuk mengSiamkan rakyatnya. Keadaan kita amat berlainan sama sekali. Sudahlah bahasa kebangsaan langsung tidak digunakan, mereka yang tidak tahu langsung berbahasa Melayu boleh hidup senang lenang tanpa gangguan dan tindakan. Saya fikir, sudah sampai masa kita melakukan ke tahap sebagaimana negara-negara lain yang begitu bertegas dalam soal memperkasakan bahasa dan negara.

Sudah sampai masanya juga, kuasa penuh diberikan kepada badan-badan bahasa dan Majlis Perbandaran untuk mengambil tindakan terhadap mereka yang merendah-rendah bahasa kebangsaan tanpa ada campurtangan politik. Majlis rasmi, tidak kira pertubuhan Melayu atau bukan, mesti menggunakan bahasa Melayu. Paling kurangpun jika dwi bahasa digunakan, bahasa Melayu mesti didahulukan, kemudian diikuti dengan terjemahannya dalam bahasa ibunda. Penggunaan seratus peratus menggunakan bahasa ibunda dalam upacara rasmi hendaklah dipantau.

Media cetak dan elektronik yang bersifat perkauman mesti menterjemahkan bahasa ibunda mereka ke dalam bahasa kebangsaan. Saya teramat sedih membaca sebuah artikel akhbar perkauman baru-baru ini, yang mengatakan bahawa perpaduan bukan matlamat, tetapi hanyalah alat. Ternyata orang seperti ini tidak tahu sejarah negara, perlembagaan dan gagasan 1Malaysia. Mereka tidak mementing agenda nasional, kerana mereka lebih mementingkan bangsa. Dalam gagasan 1Malaysia disebut dengan jelas, bahawa matlamat akhir 1Malaysia adalah perpaduan. Kerana hanya dengan adanya perpaduan, negara akan aman, stabil dan mendapat kepercayaan pelabur-pelabur.

Semuanya kena bermula dengan bahasa kebangsaan kerana bahasalah yang akan menyatukan kita semua, kerana kita semua berlainan agama. Jika tidak, bagaimanakah interaksi dan komunikasi akan berlaku. Janganlah kita terlalu berpolitik dan menjaga kuasa kerana ia tidak kekal lama. Apakah identiti dan jati diri yang akan kita tinggalkan kepada anak cucu cicit kita nanti?

Dr. Mohd Mohd Ridhuan Tee Abdullah, Pensyarah Kanan, Kumpulan Penyelidik Politik dan Peradaban Islam, Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, merangkap Setiausaha Agong, Dewan Perdagangan Islam Malaysia. Penulisan ini adalah pendapat peribadi penulis

Sifat toleransi kerana Islam by Ridhuan Tee


Sifat toleransi kerana IslamDalam tempoh sebulan ini kenyataan beberapa pemimpin parti-parti politik menarik perhatian saya. Tidak semena-mena Penasihat Parti Gerakan melenting dan meletakkan jawatan, marahkan Presidennya kerana dikatakan tidak lagi memperjuangkan kepentingan parti. MCA dan DAP tidak jemu-jemu terus menekan UMNO supaya mengambil tindakan kepada pengetua dan penolong pengarah BTN yang disifatkan sebagai ‘rasis’, serta mendesak UMNO supaya pihak yang menyentuh sekolah Cina dikenakan di bawah Akta Hasutan dan menghapuskan pemilikan 30 ekuiti Melayu dan Bumiputera.

MIC pula mahukan tambahan satu lagi lagi kerusi menteri penuh, menjadi dua, diberikan pemimpin mereka. Sebelum ini, PPP turut mendesak kerusi menteri kabinet yang sama seperti MIC. Persoalannya, siapakah yang patut korbankan kerusi kabinet yang diminta dan mengalah atas desakan tersebut?

Umum mengetahui, bahawa selama ini UMNOlah terlalu banyak berkorban kerusi dan mengalah. Kebanyakan kerusi Dewan Undangan Negeri dan kerusi Parlimen di kawasan majoriti Melayu, sebahagiannya diserahkan kepada parti-parti komponen BN, terutama MCA, Gerakan dan MIC, tidak ketinggalan PPP, untuk bertanding dalam pilihan raya. Beruntungnya mereka, kebanyakan kerusi yang dimenangi adalah di kawasan majoriti Melayu, manakala kawasan majoriti bukan Melayu, mereka kalah teruk dengan DAP. Kenapakah toleransi ini tidak dihargai?

Sesiapa yang mengkaji psiki orang Melayu mengetahui bahawa, agak sukar dan berat untuk Melayu mengundi orang bukan Islam di kawasan majoriti Melayu. Tetapi atas dasar kerjasama dan toleransi, UMNO tetap memberi laluan, sehingga terpaksa menerima kekalahan pilihan raya umum ke 12. Saya fikir, belum tentu PKR boleh menang mudah, jika mereka bertanding di kawasan majoriti Melayu, satu lawan satu. Maka tidak hairanlah, keputusan pilihan raya umum 12 telah menjadikan parti politik ini menjadi bongkak dengan kemenangan mereka, wal hal sebenarnya mereka tidaklah sekuat mana.

Kebongkakan ini menjadikan mereka begitu celupar sehingga begitu berani menyindir mantan Perdana Menteri, Mahathir Mohamed dengan menggunakan istilah ‘tersungkur’ gara-gara kesihatan negarawan tersebut terjejas sedikit sehingga dimasukkan ke hospital. Bukan itu sahaja, PKR terus mencanangkan untuk memboikot akhbar Utusan Melayu. Selain dari Mahathir, mereka juga mahu melihat akhbar ini ‘tersungkur’. Melayu sesama Melayu suka melihat saudara mereka sendiri tersungkur. Pertelingkahan tidak pernah selesai seolah-olah tidak ada jalan penyelesaian.

Saya tidak bertujuan untuk mempertahankan Utusan, hanya kerana diberi peluang untuk menulis dalam kolum setiap hujung minggu. Apa ingin saya suarakan adalah, akhbar Utusan tidak pula berkempen supaya memboikot akhbar suara Keadilan ataupun Harakah. Walaupun tidak kurang hebatnya kedua akhbar ini mengkritik Utusan dan kerajaan. Atas nama kebebasan bersuara dan demokrasi, saya nampak akhbar Utusan lebih terbuka. Mungkin ada yang berkata, Utusan adalah akhbar UMNO atau akhbar kerajaan BN. Jika begitulah keadaan, Keadilan, Rocket dan Harakah, juga adalah akhbar parti. Berita-berita mereka, walaupun didakwa benar dan tidak ada putar belit, mereka tetap menentang dan mengkritik UMNO dan kerajaan yang dipimpinnya. Malang sungguh akhbar orang Melayu terpaksa berhadapan dengan orang Melayu sendiri. Sedangkan akhbar orang lain asyik bekerjasama dan jarang bergaduh atau saling kutuk mengutuk. Apa yang jelas, mereka saling sokong-menyokong dan begitu bersatu hati mempertahankan hak-hak mereka.

Seperti mana perjuangan contoh lima parti bukan Melayu agak berbeza dengan perjuangan parti Melayu Islam. Parti bukan Melayu begitu menjaga kepentingan dan kebajikan bangsa dan anak buah mereka. Sementara, parti Melayu Islam yang rata-rata berpecah, tidak habis-habis mengeluarkan kenyataan menyakitkan hati saudaranya sendiri. Begini cara kita berpolitik. Marahkan nyamuk kelambu dibakar. Dendam kesumat yang tidak berkesudahan. Sedangkan orang lain bergaduh macam adik-beradik, kita bergaduh berpatah arang, berkerat rotan. Kita seolah-olah bangga dengan bertindak sedemikian dan menjadi bongkak serta ego bila merasakan ada sedikit kekuatan. Wal hal, mereka ini tidaklah sekuat mana, kokok saja berderai-derai, ekor kadang kala bergemulang tahi.

Sampai bilakah perkara sebegini akan berterusan? Tidakkah kita sedar bahawa perpecahan sebegini bukan lagi rahmah, tetapi sudah sampai ke peringkat haram berpecah, kerana kepentingan umat Islam semakin tergugat. Sedangkan orang lain melihat ruang dan mengintai peluang serta sentiasa mengambil kesempatan. Masih butakah mata kita?

Cuba kita bandingkan akhbar-akhbar Melayu dan akhbar bukan Melayu, ternyata perjuangannya jauh berbeza. Akhbar bukan Melayu begitu kuat mengperjuang hak-hak bukan Melayu. Apakah salah akhbar Melayu memperjuangkan hak-hak Melayu dan Islam. Maaf, saya banyak menggunakan perkataan Melayu, sebab Melayu dan Islam memang tidak dapat dipisahkan, ibarat lagu dan irama.

Ketika membentang kertas kerja bertajuk Persepsi bukan Melayu terhadap politik Melayu, di Universiti Malaya baru-baru ini, saya telah membangkitkan bahawa budaya politik bukan Melayu hari ini ialah wang (ekonomi) dan kuasa (politik), atau more money, more power, more talk. Sedangkan orang Melayu, sudahlah wang tidak banyak, kuasa semakin terhakis dan menipis, ditakuti juga mungkin terlepas, no money, no power, no talk. Dalam keadaan seperti inipun, mereka masih berani bercakap besar dan tinggi egonya. Namun, saya masih boleh bernafas, kerana orang Melayu masih sensitif dengan Islam dan meletakkannya di tempat yang sewajarnya.

Saya memuji seorang peserta bukan Melayu dalam seminar tersebut yang begitu bersyukur tinggal di bumi bertuah dan mahukan bukan Melayu mengubah persepsi mereka terhadap kepimpinan Melayu Islam. Toleransi Melayu dikatakan begitu tinggi sehingga bukan Melayu masih boleh mengekalkan identiti mereka tanpa langsung diasimilasikan. Peserta bukan Melayu ini bukan main lagi marah terhadap sesetengah kumpulan ektrim yang sibuk mempertahankan bahasa dan jati diri mereka sehingga melupakan tanggungjawab sebenar terhadap pembinaan sebuah negara bangsa. Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan tidak dipedulikan. Bahasa ibunda pertahankan bermati-matian sehingga menimbulkan masalah pembinaan negara bangsa. Bila saya selidiki latar belakang peserta bukan Melayu tersebut ternyata, beliau berlatarbelakangkan sejarah. Beliau begitu memahami sejarah Tanah Melayu dan sejarah Malaysia. Tidak mustahilkan beliau bersikap sedemikian.

Maka tidak hairanlah kita lihat orang bukan Melayu yang memahami sejarah seperti Prof. Kay Kim dan Prof. Teo Kok Seong, agak berbeza pandangannya berbanding bukan Melayu yang lain. Malangnya, tokoh ilmuan tidak dipernah disukai oleh bangsanya. Mereka tahu bahawa rakyat yang memahami sejarah, sikap mereka akan menjadi lebih lunak atau tidak ekstrim. Pendek kata, dengan memahami sejarah, ia boleh membantu menurunkan ego seseorang. Kejahilan sejarah akan menjadi mereka bongkak dan tidak sedar diri.

Menurut Khoo Kay Kim lagi, punca sebenar mengapa kebelakangan kini terdapat pihak-pihak yang mempersoalkan mengenai hak-hak dan keistimewaan yang dinikmati oleh orang Melayu adalah kerana masyarakat pada masa kini sudah buta sejarah. Justeru, menurut Khoo Kay Kim, rakyat khususnya kaum-kaum lain, perlu sama-sama menghormati hak Islam dan keistimewaan orang Melayu yang termaktub dalam Perlembagaan kerana pada ketika ia digubal dahulu, kaum lain sendiri sudah bersetuju dengan perkara-perkara yang dimasukkan dalam Perlembagaan tersebut. Kedudukan istimewa orang Melayu dan Islam telah bermula sejak dahulu dan berasaskan sistem kerajaan yang wujud di Semenanjung Tanah Melayu. Di Semenanjung, sejak tahun 1895 sudah ada sembilan kerajaan Islam yang kekal sampai ke hari ini.

Katanya Kay Kim lagi, sejarah perlembagaan telah dirangka berdasarkan nasihat daripada Suruhanjaya Reid yang telah melakukan kajian pada tahun 1956, Perlembagaan itu kemudian berkuatkuasa apabila negara mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Perkara 153 Perlembagaan Malaysia memberi hak kepada Yang di-Pertuan Agong, bertanggungjawab menjaga hak-hak dan keistimewaan orang Melayu dan Bumiputera mana-mana negeri Borneo (Sabah dan Sarawak) serta kepentingan-kepentingan sah kaum-kaum lain mengikut peruntukan perkara ini. Ia juga secara terperinci menjelaskan bagaimana kerajaan persekutuan mempertahankan kepentingan orang Melayu (Islam) dan Bumiputera dengan menetapkan kuota untuk kemasukan perkhidmatan awam, biasiswa dan pendidikan awam, pemberian permit dan lesen perniagaan.

Ternyata, dengan memahami sejarah yang benar, berperanan besar untuk menurunkan ego seseorang. Berbeza dengan orang Melayu, yang menurunkan ego mereka, bukan sahaja sejarah, tetapi agama Islam itu sendiri. Peranan agama begitu kuat mengikut sejarah Melayu. Dahulu saya pernah berkata, kerana Islamnya orang Melayu 600 tahun lalulah, yang menjadi mereka insan yang cukup bertoleransi, kurang ego dan mantap perpaduannya. Bayangkan jika Melayu masih lagi tidak Islam sehingga ke hari ini dan egonya tidak dapat ditundukkan. Adakah sama penerimaan dan toleransi mereka terhadap orang bukan Melayu? Dengan sebab itu, apapun berlaku orang Melayu Islam tidak terus berprasangka, tetapi terus bersangka baik.

Pada hemat saya, selagi kita tidak memahami sejarah sebenar pahit maung membina negara tercinta ini, selagi itulah ego kita tetap akan tinggi. Kita terus tidak akan berpuas hati dan terus mendesak dan mengugut sehingga matlamat tercapai, tanpa mahu menghormati hak orang lain. Apatah lagi bagi mereka yang sudah tidak percaya kepada agama. Yang mereka percaya hanya menjaga orang sendiri dan membina empayar kekayaan keluarga sendiri. Saya amat bersetuju dengan pendapat yang mengatakan bahawa politik ekonomi Jepun lebih menepati kehendak Islam daripada politik ekonomi bangsa lain yang hanya mementingkan bangsanya sendiri sahaja.

Rakyat Jepun yang telah menjadi kaya raya akan memiliknegarakan sebahagian besar segala harta mereka untuk kepentingan negara seperti syarikat kereta ternama Toyota. Keluarga mereka hanya memiliki sebahagian kecil saham syarikat gergasi ini, sebahagian besarnya dimiliknegaraknan demi rakyat dan negara Jepun.

Berbanding dengan kita hari ini, kita mahu mengumpul dan mengaut kekayaan sebanyak mungkin tanpa memperdulikan kepentingan negara. Dalam pemikiran kita hanya mahu memperkesarkan empayar bangsa dan kekayaan keluarga. Kalau boleh kita mahu mandi dengan harta dunia ini. Kenapa rakyat Jepun boleh berfikiran dan bertindak sedemikian? Hujahnya mudah, rakyat Jepun meletakkan kepentingan negara di hadapan, sejarah dan agama mereka mengikat mereka.

Persamaannya dengan Islam, konsep infaq dan wakaf mengikat umat Islam. Inilah yang saya katakan bagaimana Islam mengikat ego seseorang sehingga menjadikan mereka tidak terlalu mementingkan diri sendiri.

Justeru, bagi mereka yang tidak mempercayai agama, sejarah yang benar mesti mengikut mereka. Saya mencadangkan mata pelajaran sejarah diwajibkan kepada semua pelajar sama ada pelajar aliran sains atau sastera. Mata pelajaran Malaysia Negaraku yang ingin diperkenalkan di semua sekolah, mesti diajarkan dalam bahasa Melayu. Kerajaan tidak boleh tunduk kepada tekanan mata pelajaran ini diajar dalam bahasa ibunda di sekolah jenis kebangsaan, kerana ia tidak akan membawa kepada pembinaan jati diri.

Kita tidak mahu wujud adanya pemikiran segelintir masyarakat kita yang beranggapan sejarah itu tidak penting, sebab tidak membawa pulangan hasil kewangan atau mendatangkan kekayaan. Memahami sejarah tidak akan menjadikan seseorang itu kaya. Dengan sebab itu, tidak ramai pelajar ini yang mengambil kursus sastera dan sains sosial kerana tidak mendatangkan pulangan berbanding dengan ekonomi, perniagaan dan sains. Akhirnya, lahirkan masyarakat yang hanya mementingkan diri sendiri.

Dr. Mohd Mohd Ridhuan Tee Abdullah, Pensyarah Kanan, Kumpulan Penyelidik Politik dan Peradaban Islam, Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, merangkap Setiausaha Agong, Dewan Perdagangan Islam Malaysia. Penulisan ini adalah pendapat peribadi penulis

Tuesday, October 26, 2010

HIGH INCOME ECONOMY by Dr. Mahathir bin Mohamad

HIGH INCOME ECONOMY


1. The Prime Minister has announced that Malaysia should develop into a high income economy. In the past we had stressed low cost because we wanted to attract Foreign Direct Investment through low wages for our workers. That was a good strategy because we were trying to solve our high unemployment problem.

2. We were so successful in creating jobs that we have to import foreign labour. We were effectively helping to solve the unemployment problem of other countries.

3. Our cost of labour is now higher than our neighbours and of course against China and Vietnam.There is no way we can compete with them. If our labour cost increases further, especially if we want to have a high income economy, we can no longer compete for FDI, at least the labour intensive ones.
4. When we increase incomes it will not be only wages and salaries which will increase, profits as income must also increase. Government can quite easily pay high salaries and wages. But even for the Government the money must come from somehwere.

5. Unless Government revenues increase, the money will have to come from reduction in development expenditure. This may not be welcomed by the people.

6. For the private sector the money can come from more efficient management, higher productivity through more efficient output by workers or through investments in better machinery and equipment. Almost invariably the higher wages and salaries will increase cost and therefore the prices of goods and services.

7. Higher income will therefore result in higher cost of living. This will reduce the purchasing power expected of higher incomes. This would be meaningless unless the increase in cost of living will be less than the increase in incomes.

8. Unless the increase in incomes is properly managed, it will not enrich the people in terms of purchasing power. As the cost of living rises, the increases in income may not purchase more than what the previous lower income would. Indeed it may be possible that the increases in income will actually purchase less goods and services than the previous low income.

9. We see today the purchasing power of the developed countries with much higher income than us. The United States is said to have a per capita income of USD36,000, roughly five times Malaysia's USD7,000 per capita. But the people are not five times richer than Malaysians in terms of purchasing power. In fact in certain cases the purchasing power is the same as Malaysians. According to the McDonald's Hamburger Index, the Ringgit is the same as the US Dollar in purchasing McDonald's hamburger - one Ringgit will buy in Malaysia what USD1 will buy in the US.

10. Clearly the increased income in high-cost countries does not give an increase in purchasing power equal to the increase in income as compared to low-cost countries. It is important that the Malaysian public understand this.

11. Malaysians are very sensitive to price increases, in many cases illogically. When crude oil increased in price from USD30 per barrel to USD140, Malaysians expect the pump price of petrol to remain the same. This is illogical. Surely the increase in crude price will be reflected in the retail petrol price.

12. The Government can subsidise. But when Government subsidises it must tap the money from other allocations. Perhaps it can use the extra profits from the sale of Malaysian crude in the market. But this would not be enough as we consume three-fourth of our oil and sell only one quarter. From the sale of one quarter of our oil, we cannot fully subsidise three quarters that we sell at the old price.

13. There must therefore be an increase in the price of retail oil. Malaysians must accept reasonable price increases when incomes and profits are increased on our way to becoming high-cost developed country. There is no way we can continue to enjoy low cost of living while we ensure we earn high incomes.

14. A high-income economy must therefore also be a high-cost (of living) country. But with good management the high incomes would increase our purchasing power to some extent, especially in the purchase of imported goods and services and when traveling abroad. There should be also a certain increase in purchasing power in the country. In effect despite higher cost of living we will still enjoy higher purchasing power and a higher standard of living.

15. I am all for the Government's high income policy. My worry is that the people may expect high income without the accompanying high cost of living. It is better for them to be forewarned.

Sunday, October 24, 2010

anak kecl main api...

Warisan

Anak kecil main api,
Terbakar hatinya yang sepi,
Air mata darah bercampur keringat,
Bumi dipijak milik orang.

Nenek moyang kaya raya,
Tergadai seluruh harta benda,
Akibat sengketa sesamalah kita,
Cinta lenyap di arus zaman.

Indahnya bumi kita ini,
Warisan berkurun lamanya,
Hasil mengalir ke tangan yang lain,
Peribumi merintih sendiri.

Kita rumpun bangsa Melayu,
Menganut agama yang suci,
Semangat bangsa berlandaskan Islam,
Teras capai kemerdekaan.

Masa depan sungguh kelam,
Kan lenyap peristiwa semalam,
Tertutuplah hati terkunci mati,
Maruah peribadi dah hilang.

Kini kita cuma tinggal kuasa,
Yang akan menentukan bangsa,
Bersatulah hati, bersama berbakti,
Pulih kembali harga diri.

Kita sudah tiada masa,
Bangunlah dengan gagah perkasa,
Janganlah terlalai teruskan usaha,
Melayu kan gagah di nusantara.

Thursday, October 21, 2010

the Currency way - by tun Mahathir

THE CURRENCY WAR


1. Malaysians, including Malaysian monetary authorities seem quite happy over the appreciation of the Ringgit against the US Dollar. We think that when our currency strengthens it must be because our economy is strong. Therefore we are doing well.

2. But are we doing well? Is it the Ringgit which is appreciating or is it the US Dollar which is devaluing?

3. Actually it is the US Dollar which is devaluing. It is devaluing against most other currencies, especially against China's currency.

4. Why is the dollar devaluing? Could it be the currency traders are selling dollars? Could it be because the balance of payment is not in US favour?

5. Martin Wolf of the Financial Times, an expert on money has this to say. There is a global currency battle going on. "To put it crudely," he says, "the US wants to inflate the rest of the world, while the latter is trying to deflate the US. The US must win, since it has infinite ammunition; there is no limit to the dollars the Federal Reserve can create. What needs to be discussed is the terms of the world's surrender; the needed changes in nominal exchange rates and domestic policies around the world."

6. Our reserves are represented by the US Dollar, Gold and other currencies which we keep in order to back the value of our Ringgit. The US clearly does not have to hold foreign currencies to back the Dollar. All the US has to do is to create (print) money.

7. When we buy US Dollar bonds, we are in fact lending US Dollars to the US. When we redeem the bonds all the US has to do is to print more dollars to pay us. We are actually exchanging hard-earned money for pieces of paper which some people call toilet paper.

8. I wonder what Malaysia is doing during this currency war. Are we still keeping US Dollars as our reserves? Have our reserves depreciated because the US Dollar has depreciated?

9. Many countries are now "controlling" their currencies. Are we going to go the other way - to remove the last remnants of our control?

10. As I said in a previous article, the daily trade in currency amounts to 4 trillion dollars. Are we going to contribute to that trade?

Tuesday, October 19, 2010

duty import....

"beg tangan kasut sut, baju kanak kanak dompet, pewarna rambut bola golf, barang kemas tiruan, bedak telco, lampu syampu langsir, alas meja, selimut, cadar, kemeja, baju tidur, pakaian dalam, seluar dalam, wangi-wangian serta kelambu." -  duty import diturunkan.....

wajarkah ke bende2 ni di turun kan.......comment please.....

Monday, October 18, 2010

Aku.....

Aku dilahirkan hasil perkahwinan Ainun Musir bin Ismail dan Nor Abhar binti Daud pada 14-5-1981, bg kaum cina aku dilahir kan pada tahun ayam jantan yang mempunyai senjata yang tajam.Haha..semangat ni...aku sudah berumah tangga pada 11-9-2010, bersamaan 2 syawal pada pukul 9:30 malam di kedai lalat kota bharu kelantan.Cita-cita aku ingin menjadi seperti syed mokhtar Al bukhari. Ingin membantu mereka yang susah. tetapi saat itu belom tercapai kerana aku sedang berusaha untuk memantapkan diri sendiri n keluarga ku. Dilahir kan dari darah pahlawan kerana bapa aku seorang bekas askar melayu yang mempunyai nilai kepimpinan yang beribawa. Ynag mempunyai jati diri yang tinggi, disokong pula oleh isteri yang tabah dalam menghadapi segala dugaan hidup, dgn perangai anak-anak yang x semenggah, tp alhamdulillah semua anak onon ( bapak aku la) dah berjaya, dan hampir semua telah berjaya menggapai cita2 yang mereka impikan. Terima kasih mak dan abah kerana memberi kami bimbingan dan dorongan untuk berjaya, Banyak benda yang telah dikorban kan, demi kejayaan anak-anak, sekarang tibalah mase nye untuk kami membalas semua itu.
   Aku, bekerja sebagai juruteara di sebuah syarikat amarika, Freescale Semiconductor. tidak mudah untuk capai setinggi ni. ye la kan. nasib org lain2...ade yang grad je terus dpt kerja, tp aku bermula dgn sijil politeknik jitra, dan bekerja sebagai QA inspector si Rubber Threat industies, ntah ade ke tidak lagi company tu, aku dgr dah pupus...hahaha......dgn rezki Allah Taala berikan kepada ku, dapat aku menyambung pelajaran ku ke peringkat lebih tinggi, HND dlm bidang electrical engineering(power) di UniKL British Malaysian Institute..,ssh gak time ni....byk main gak la....naseb baik lepas...haha....selepas pahit maung aku redahi, aku grad ..aku bekerja pulak sebagai technician di Syarikat Semiconductor di Ipoh, mase ini lah aku terjebak dlm bidang semi conductor, yang mane xde pon berkaitan ngan ape yang aku belaja....hahhaa....layan kan je....keje punye kje..aku dpt tawaran ke United Kingdom, aku sesaje la mntk sane...tgk2 dpt...huahauhauha...best gile..sape xnak beb g obersea..haha..aku pon fly laa...best gile duk UK..merase la cuaca 4 musim....disana aku terpakse bekerja keras untuk tampong sara hidup, walaupon mintak gak la duit kat mak n abah.,....senak diorg nak bg duit.,...maklom la..mase tu duit kite kali tujuh...aku bekerja sebagai pemotong kentang pada sebelah pg..pas keje, aku g la klas...belajo mcm biasa, memule tu aku x dpt tangkap loghat diorg ni,....gile korang, tebal lidah diorg ni..hahaha...2 bulan aku struggle nak paham loghat diorg, aku dah putus ase dah sebab x paham langsung ape yang di ajar, gile...pastu pikir2 balik, perngorbanan family aku besar n nak tgk aku berjaya, aku terus kan la walaupon meleleh air mata,...haha...seblah petang senja2 gitu, aku bekerja sebagai dilivery guy, di restoran pakistan- Al Karim name nye...restoran pizza, best r leh makan pizza free, hahaha...mase summer aku wat 3 keje , macam bese la ..pg potong kentang, pastu jadi cleaner, di bawah jagaan 'PAK'..haha..pastu malam, jadi la aku dilivery guy, 3 keje la aku wat mase summer, penat wei..tup tap..aku pass..hahah..tp x bgs sgt la result aku, tu sume rezeki allah taala..
Aku balik malaysia, maka bermula la perjalanan sebenar aku sebagai manusia, di terima berkeja sebagai product engineer di Syarikat beso gak..Texas Instrument..mase ni....mmg xde mase nak melepak ke..bercinte ke, ape ke,ssh..asyik keje je, mase tu aku dah kenal la ngan wife aku, tp on off on off je perhubungan kami, sebab aku terlampau penat, n mase ngan die tu kurang, setelah 2 thn aku disana, aku dapat la tawaran bekerja di freescale, sempoi..kat sni keje aku relex sket, n aku berpeluang meluang kan mase ngan wife aku, setelah sebulan keje, aku bertunang,9 bulan je, tempoh tunang, tu pon rase lame.skng aku dah kawen, n aku ingin bukak buku baru, bina hidup baru, tingkat kan taraf hidup aku sebagai umat manusia.
x mudah untuk capai ape yang kite nak.usaha la..sesungguh nye allah tu maha adil n sentiasa menolong kite, maka kawan2 beribadat la kepada allah, sesungguhnya die syg pada hamba yang menginngati nya.
sentiasa pikir positif dalam hidup, kalau x berjaya arini, mgkn hari esok, mgkn lusa dan seterusnye.
bersyukur ngan ape yang kite ade, berusahalah untuk menjadi yang terbaik. salam syg dari aku, Ainul Kamil b. Ainun Musir.

Sunday, October 17, 2010

Kata - Kata hikmah Syed Mokhtar Al Bukhari.

" Tuhan memberi peluang kepada mereke yang bekerja kuat.apa yang ade pada saya ni hanya  usaha.kalau anak dangau macam saya ni boleh,tidak ade sebab sebab org lain terutama mereka yang dari pekan tidak boleh.kejayaan dan kelemahan org melayu bukan disebabkan agama dan bangsa kita, ia berkait dgn sikap dan cara kita berfikir.Gigih, teken dan tidak mudah putus asa merupakan kunci kejayaan kita.Tapi perkara ini kurang wujud dalam cara org melayu berfikir.Tiada sebab org melyu kita tidak boleh maju. Ini saya berani perang dgn sesiapa pon.Org melayu boleh maju.Kalau saudarajadi wartawan,saudara kene tanam semangat suatu hari saudara mahu ambil alih akhbar ini. tiada sebab kenapa bende in x boleh berlaku.Kita jgn cepat putus asa.Putus asa boleh tp kene cepat2 kuat kan semangat utk bangkit balik.Jgn jadikan agama hanya tempat utk kite bergantung apabila kite susah. Tanggung jawab ibadah adalah tugas seharian.Saya manusia yang byk melakukan kesilapan. Tapi saye nsaf, beristifar dan jalan lagi.Sejak awal saya ade kesedaran mahu mengekalkan hak kite sebagai org melayu.Saya asal daripada tiada apa2.Apa yang saya tidak tahu, saya belaja, minta tolong dari pada org. Saya tidak malu. Saya bukan mencuri.Saya usaha sendiri. Sikap pemalu n pemalas ini org melayu kene atasi.Kita kene berani kerana benarApabila kita dpt keuntungan dan rezki lebey, boleh la kite menolong org.Saya ni hamba allah yang biasa, budak dangau macam saudara semua juga. Tuhan jadikan manusia ini sama saje.Proses kematangan saja yang membezakannya. Saya percaya sesiapa pon boleh menjadi apa saje asalkan mereka berusaha dgn tekun. Tetapi tentula ia memakan masa. Tiada jalan yang singkat.Saya mengenali kekuatan dan kelemahan saya. Apa yang tidak mampu saya akan minta org lain tgk-tgkkan. Saya melalui jalan yang susah tp itula jalan yang kekal. Saya terlibat dlm perniagaan ni kerana saye tiada pilihan lain. Utk memjukan perniagaan kene byk sabar dan kuat berusaha. Tidak ade jalan singkat. Sya juga kene tipu.Saya pon suka kemewahan. Saya pon suka tgk dunia.ke tokyo, new york dan london. Saya pon suke pakai baju elok. Tapi hendak bermewah setakat mane, hendak pakai baju byk mana, hendak tidur dlm berapa rumah satu maalm, hendak makan pon sampai larat mane? Ketika  Allah memberikan kemewahan, kite kene turun ke bawah, tgk mane2 yang boleh di bantu. Allah beri rezeki melalui kita untuk tolong org lain. Rezeki itu bila2 mase die boleh ambil balik, Jika ada org koporat melayu yang tidak mahu turun kebawah mungkin kerana bayangan duit itu lebih kuat daripada yang lain. Saya malu kerana bangsa asing kaya beratus-ratus kali ganda daripada saye. Tapi saye tahu org melayu kalau hendak berjaya kena kerja kuat tidak kira siang n malam. Kita ada kekuatan yang tuhan beri melebihi daripada bangsa lain. Tetapi untuk maju kite perlu berusaha. Kaya itu bukan kepada diri sendiri. Kaya itu adalah kepada kumpulan perniagaan ini, kepada bangsa dan kepada org ramai. saya hanya memegangnya untuk sementara sahaja. saya tiada keinginan utnutk menyimpan kekeyaan ini untuk anak dan isteri. Duit ini tidak kekal. saya percaya hanya perkara yang baik yang kite lakukan itu akan kekal. BUkan duit yang akan melindungi saya nnti tapi apa yang lakukan sekarang.Saya perlu terus mencari peluang dan perniagaan lain supaya kita terus dapat bantu org lain mengembangkan diri masing -masing. Saya bukan buat semua ini unuutk saya semata - mata.Kalaupon tidak sanggup tunggu 34 tahun seperti saye berilah sedikit mase untuk faham selok belok perniagaan, insya Allah boleh Maju.Lifestyle ini sebenarnye satu penyakit. Saya pakai mercedes tapi sekarang pakai proton Perdana untuk sokong kereta nasional. Kereta ituk pon cukup untuk bawa saya kemaana -  mana. Kita tidak usahla selalu mengulang - ulang perkara yang boleh memnerikan kesan psikologi begatif kepada org melayu ( kereta besar dan rumah besar). Kita kena kurangkan bercakap tentang kereta besar dan rumah besar. Sesiapa pon mahu pakai kereta mewah, tapi bukan itu matlamatnya.Org melayu sebenarnya kena membantu diri sendiri, kena bekerja keras dan fokus. Sikap merendah diri perlu sentiasa ada dalam diri seseorg walau setinggi mana pon kejayaan dicapai. Saya pon berhutang sambil berniaga dan buat sumbangan amal jariah. Saya tak mahu tunggu hutang habis baru hendak buat semua ni. Saya takut kalau hutang habis saya pon mati dan ada pon tak sempat saya buat. Saya biasa saja. Hidup saya x beruabah, dari dlu beginilah. Saya terima apa saja nikmat yang di berikan oleh ALLAH. Tidak ade segelas air, ade setengah pon saye bersyukur.Kalau sedikit bantuan itu mereka lulus peperiksaan dan hidup mereka menjadi lebih baik, saya sudah gembira. saya tidak boleh buat banyak. Alhamdulillah lebih baik buat sedikit daripada x buat langsung. Saya tiada minat beli kapal layar atau kapal terbang. Saya fikir kalau saye beli sesuatu biarlah org ramai boleh pakai. Saya suke kalau saye beli sesuatu yang mahal, biarlah org ramai boleh pakai. Saya gembira dpt membantu. Sya mahu org lain merasai ( kesenagan ) apa yang saye pernah rase. Saya tahu bagaiman perasaan nye. Saya kata pada sdiri saye, apa yang saya dpt saya mesti beri org lain merasai nya. Jgn beri kurang, lebih x mengapa. Itu yang membuat hati saye seronok. Saya ingin menyumbang lebih dari ini. Saya kata kepada kawan2 ini baru warm up saja, kita be;om berjalan lagi.Saya rase kita terlalu banyak ketinggalan"
         Latar Belakang Tan Sri Syed Mokhtar Al-Bukhari


                                        -Umur - 53 tahun
                                      -Pendidikan -  SPM
                 -Mula Berniaga - 19 tahun ( jual lembu dan kerbau)
                                      -kekayaan - 1,425 juta
                                      -ke 7 terkaya di Malaysia
                               -ke 32 terkaya di Asia Tenggara(forbes)
      -Antara syarikat miliknya - MMC, Perlabuhan Tg. Pelepas, BERNAS, Gardenia, DRB -                           HICOM  dan  Bank Mualamalat.
                               -Kereta -  Proton Perdana

Tuesday, October 12, 2010

Perdana modified untuk di jual RM 32000

                                                    Perdana tahun 97.convert Perdana V6
                                                  Stereng MOMO, LCD. Turbo meter & timer
                                                           Enjin :Mitsubishi Eterna 2.0 manual.
                                                       Enjin :Mitsubishi Eterna 2.0 manual.
                                                                    Solid Body
                                                            Nice paint
                                                                     Muffler
                                                                           GAB spring

kejadian ini: salam....

kejadian ini: salam....: "Saya baru nak start untuk bergiat dlm blog2 ni...blog ni mungkin untuk aku berniaga, meluah kan perasaan, untuk berkongsi pendapat....aoe2 a..."

salam....

Saya baru nak start untuk bergiat dlm blog2 ni...blog ni mungkin untuk aku berniaga, meluah kan perasaan, untuk berkongsi pendapat....aoe2 aje la...tp memule tujuan aku ni sebab aku nak jual kete..tp...pikir2 balik....taruk je la ape yang lehh taruk..kekeke...selamat berblogging kawan2....kekeke